Online

28-29 maja 2021

Zofia Pierzchała psychoterapeutka i superwizor Gestalt

Terapia par

poprzez eksperyment gestaltowski

Zofia Pierzchała

Psychoterapeutka i superwizorka Gestalt,
dyrektor merytoryczna IIPG

Gaspare oparł tematykę warsztatu o własną pracę badawczą oraz o badania naukowe i kliniczne w zakresie ataków paniki. Temat prezentowany będzie w perspektywie fenomenologicznej, zgodnej z uczonym w Instytucie Terapii Gestalt Kairos (GTK) teoretyczno-klinicznym nurtem psychoterapii Gestalt. Gaspare tak mówi o swojej pracy: “Ataki paniki możemy rozumieć jako dramatyczną prośbę jednostki o związek. Związek, którego celem jest odbudowa przynależności oraz tożsamości (nieodzownej i pełnej) w sposób trwały i konstruktywny. Podczas warsztatu zgłębimy w perspektywie fenomenologicznej ataki paniki licznie występujących w społeczeństwach postnowoczesnych, jak również znaczenie objawów w odniesieniu do cyklu życia pacjenta i aktualnego kontekstu. Prowadzone przez ostatnią dekadę badania naukowe i kliniczne rzuciły światło na diagnostyczny aspekt ataków paniki (przerwanie kontaktu i cielesne doświadczenia relacyjne), a także aspekt terapeutyczny (włączający teorię cyklu kontaktu, teorię ewolucji oraz teorię Self). W swojej pracy kładę nacisk na rozróżnienie diagnostyczne pomiędzy atakami paniki a ‘kryzysem panicznym’, ponieważ ten różnicujący aspekt ma decydujący wpływ na konkretną interwencję kliniczną i terapeutyczną.” Na warsztat zapraszamy studentów psychoterapii oraz psychoterapeutów.

Warsztat odbędzie się online.
Piątek – 9.00-13.00 i 14.30-18.30
Sobota – 9.00-13.00 i 14.30-18.30.
Ilość godzin szkoleniowych: 20.
Koszt uczestnictwa: 950 zł.

Zofia Pierzchała

Zofia Pierzchała

psycholog, psychoterapeutka, superwizorka Gestalt, nauczyciel zawodu w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt

Jest psycholożką kliniczną – absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 r. związana z psychoterapią Gestalt. Pod okiem mgr Jerzego Nałęcz-Nieniewskiego uczyła się prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych. W latach 1989-2001 współtworzyła Instytut Terapii Gestalt. W maju 2001 roku, wraz z Dorotą Węgrzyn, utworzyły Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, którego Zofia jestem dyrektorką. Od wielu lat prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, jest nauczycielem zawodu i superwizorem treningu psychologicznego oraz psychoterapii. Prowadzi autorskie warsztaty specjalistyczne dla psychoterapeutów. Poczas warsztatu Zofia stwarza okazję do dyskusji i praktykowania konkretnych umiejętności terapeutycznych; dzieli się wiedzą z zakresu dynamiki związku; pokazuje interwencje i strategie pomocy terapeutycznej; uwrażliwia uczestników na kluczowe momenty w terapii par.