Kraków

21-22 stycznia 2022

ADHD

Diagnozowanie i terapia u dorosłych

dr Piotr Krasuski

Psychiatra psychodynamiczny i systemowy,
ekspert z międzynarodowym doświadczeniem

ADHD to nadal niezauważane i nierozpoznawane źródło trudności w kontakcie terapeutycznym czy to w procesie indywidualnym, czy grupowym.

W gabinecie spotykamy klientów z brakiem wskazań do psychoterapii retrospektywnej w ogóle, przy nierozpoznanym ADHD.
Większość dorosłych z przetrwałym ADHD cierpi z powodu wczesnych traum i neurotycznych, czy też osobowościowych ograniczeń. Takie osoby zasługują na terapię nie tylko poznawczo-behawioralną. Warto przyglądać się z uważnością objawom ADHD, i współistniejącym trudnościom, by zrozumieć ich wpływ na rozwój osobowości klientki/klienta, często nietuzinkowej
i inspirującej także nas samych, psychoterapeutów.

Podczas warsztatu Piotr zapozna uczestników z problematyką tej odmienności neurobiologicznej z perspektywy psychoterapeuty i lekarza psychiatry. Nauczy dostrzegać ADHD i na bieżąco układać elastyczny plan skutecznej terapii. Pokaże na jakie zachowania w kontakcie zwracać uwagę i jak je rozumieć, by lepiej radzić sobie z własną frustracją (w przeciwprzeniesieniu). Wskaże jakimi narzędziami diagnostycznymi posługiwać się w takich przypadkach w praktyce terapeutycznej.
W części interaktywnej przedstawi opisy ciekawych przypadków klinicznych.

Warsztat odbędzie w Krakowie, w hotelu Witek.
Piątek – 9.00-13.00 i 14.30-18.30
Sobota – 9.00-13.00 i 14.30-18.30.
Ilość godzin szkoleniowych: 20.
Koszt uczestnictwa: 950 zł.

Na warsztat zapraszamy studentów psychoterapii oraz psychoterapeutów wszystkich podejść psychoterapeutycznych.

Piotr Krasuski

Piotr Krasuski

psychiatra psychodynamiczny i systemowy z międzynarodowym doświadczeniem

Piotr jest praktykującym psychiatrą psychodynamicznym i systemowym, pracował jako ekspert w międzynarodowych projektach m.in. w Norwegii.

Pomaga cierpiącym psychicznie i zagubionym w kryzysach egzystencjalnych. Szczególną troską otacza osoby wysokowrażliwe i niedostosowane społecznie.

Stara się inspirować i wspierać poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „kim jestem” w zmieniającej się rzeczywistości. Także pacjentom, którym leki i terapia nie starczają.