Kraków

29 kwietnia – 1 maja 2022

Rosaria Lisi i Giovanni Turra

Histrioniczne zaburzenia osobowości

Reinterpretacja histerii przez terapię Gestalt

dr Rosaria Lisi i giovanni turra

Oboje są nauczycielami zawodu w Instytucie Kairòs GTK.
Rosaria jest autorką książki o histerii i terapii Gestalt.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z narzędziami przydatnymi psychoterapeutom Gestalt, które ułatwiają rozpoznawanie histerii nawet w przypadkach, gdy ‘symuluje’ inne patologie (‘bardziej widoczne i rozpoznawalne’ dla współczesnych psychopatologów). Stworzymy warunki do zgłębienia poszczególnych części składowych hermeneutyki oraz gestaltowskiej praktyki klinicznej dzięki przedstawionemu modelowi relacyjności histerycznej. Uczestnicy poznają kontekst zaburzeń histerii we współczesnych czasach postmodernizmu oraz nauczą się rozpoznawania objawów i stosowania technik terapeutycznych.

Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną przykłady z praktyki klinicznej, a ich wartość dydaktyczna umożliwi Ci zrozumienie modelu epistomologicznego i klinicznego. Taka metoda nauczania nawiązuje do teorii Gestalt, w której u podstaw leży prezentacja przypadków, które powinny być przyswojone poprzez ‘przeżucie’ koncepcji. Związek między jednostką a społeczeństwem w kontekście zaburzeń psychicznych stanowi interpretację (od dawna stanowiącą część teorii Gestalt, jak i psychologii klinicznej). Rosaria przedstawi różne perspektywy terapii Gestalt i histerii (La Rosa, 2014; Kogan G., 1989; Lamertz G., Lorenz M., 1989).

Teoretyczną część warsztatu rozpoczniemy od analizy semantycznej pojęcia histerii na podstawie rozprawy Perlsa, Hefferline’a i Goodmana “Terapia Gestalt”. Następnie uczestnicy będą mieli możliwość przypomnienia sobie teorii histerii Freuda (i re-interpretujących ją teorii feministycznych). Wreszcie powyższe teksty pozwolą nam odnaleźć nowe rozumienie, jak i kliniczne spojrzenie (z punktu widzenia podejścia Gestalt) na histerię rozumianą jako zbiór doświadczeń bezpośrednio związanych z ciałem, a charakteryzujących się przerwami w cyklu kontaktu oraz określonymi zaburzeniami osobowości, funkcji ID lub/i utratą funkcji Ego. Prowadzący wyjaśnią w jaki sposób dzięki nowemu spojrzeniu na histerię, relacyjna hermeneutyka jest odpowiedzią i rozwiązaniem na histrioniczne zaburzenia osobowości u pacjentów (przedstawione w DSM 5), jak integruje nową perspektywę kliniczną J. Mithell’a (autorka wprowadza relacje w rodzeństwie jako istotny element genezy histerii), jak adoptuje wyniki badań antropologicznych na temat języka histeryczności (L. Irigaray) oraz neuronauki na temat imitacji (V. Gallese).
Warsztat składa się z dwóch części: ‘Histeria współcześnie’ (podejmować będziemy wątki zaniknięcia lub/i wygaszania problemu, rozumienia pojęcia histerii, rozróżnienia pomiędzy antropologią a psychopatologią, historiiod psychoanalizy do terapii gestalt oraz części drugiej: ‘Histeria i odpowiedź terapii Gestalt (poruszać będziemy m.in. zagadnienia: schematu rodziny, przerw w kontakcie, funkcji Self, doświadczenia w ciele oraz przykładów i pracy na przypadkach).

Warsztat odbędzie się w Krakowie.
Piątek – 9.00-13.00 i 14.30-18.30
Sobota – 9.00-13.00 i 14.30-18.30.
Niedziela – 9.00-13.00.
Ilość godzin szkoleniowych: 25.
Koszt uczestnictwa: 1400 zł.
Warsztat prowadzony jest w języku włoskim.

Zapraszamy studentów psychoterapii oraz psychoterapeutów.

To był dla mnie rozwijający warsztat, również osobiście.

Warsztat bardzo merytoryczny: dużo wiedzy, doświadczenia i świetni nauczyciele!

Wzięłam dużo wiedzy merytorycznej. W momencie, gdy coś było niejasne np.: funkcje osobowości, Prowadzący zatrzymywali się i tłumaczyli na przykładach czy dygresjach, co było bardzo pomocne.

Opinie uczestników warsztatu Rosarii i Giovanniego

Rosaria Lisi

Rosaria Lisi

psycholożka, psychoterapeutka Gestalt, autorka książki o histerii

Jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt i psycholożką. Nauczycielka zawodu w Instytucie Terapii Gestalt Kairòs w Ragusie, Rzymie i Wenecji. Jako prelegentka uczestniczyła w licznych międzynarodowych i włoskich konferencjach Gestalt na temat zaburzeń odżywiania, badań naukowych, relacji między rodzeństwem. W 2014 roku otrzymała nagrodę badawczą FIAP (Włoska Federacja Towarzystwa Psychoterapeutycznego). Niedawno opublikowała książkę “Histeria i terapia Gestalt”, która jest podstawą do merytorycznej zawartości warsztatu.

Giovanni Turra

Giovanni Turra

psychoterapeuta i superwizor Gestalt

Jest psychologiem i psychoterapeutą Gestalt, certyfikowanym w EAGT i EAP. Superwizor w Podyplomowej Szkole Psychoterapii Gestalt Instytutu Kairòs w Wenecji. Podczas konfliktów zbrojnych w Gwatemali i Sri Lance pracował w międzynarodowej organizacji pozarządowej “Peace Brigades International”, a w Kosowie przy włoskim NGO “Ambasciata di Pace per il Kossovo”.