Egzamin Teoretyczny 27.

Odbywa się na 20. etapie Szkoły. To test z zakresu wiedzy psychoterapeutycznej.