Egzamin Teoretyczny 33.

Odbywa się na 20. etapie Szkoły. 
To test z zakresu wiedzy psychoterapeutycznej.

Odbywa się przeważnie przed zajęciami, od godziny 14.00 do 15.00.