Egzamin Teoretyczny 34.

Odbywa się na 20. etapie Szkoły.
To test z zakresu wiedzy psychoterapeutycznej.

Odbywa się przeważnie przed zajęciami, od godziny 14.00 do 15.00.