Kraków

27-29 sierpnia 2021

Gaspare Orlando warsztat Ataki paniki

Ataki paniki

Model relacyjny w psychoterapii Gestalt

Gaspare Orlando

Psycholog, psychoterapeuta Gestalt,
Instytut Kairòs GTK

Gaspare oparł tematykę warsztatu o własną pracę badawczą oraz o badania naukowe i kliniczne w zakresie ataków paniki. Temat prezentowany będzie w perspektywie fenomenologicznej, zgodnej z uczonym w Instytucie Terapii Gestalt Kairos (GTK) teoretyczno-klinicznym nurtem psychoterapii Gestalt.

Gaspare tak mówi o swojej pracy: “Ataki paniki możemy rozumieć jako dramatyczną prośbę jednostki o związek. Związek, którego celem jest odbudowa przynależności oraz tożsamości (nieodzownej i pełnej) w sposób trwały i konstruktywny. Podczas warsztatu zgłębimy w perspektywie fenomenologicznej ataki paniki licznie występujących w społeczeństwach postnowoczesnych, jak również znaczenie objawów w odniesieniu do cyklu życia pacjenta i aktualnego kontekstu. Prowadzone przez ostatnią dekadę badania naukowe i kliniczne rzuciły światło na diagnostyczny aspekt ataków paniki (przerwanie kontaktu i cielesne doświadczenia relacyjne), a także aspekt terapeutyczny (włączający teorię cyklu kontaktu, teorię ewolucji oraz teorię Self). W swojej pracy kładę nacisk na rozróżnienie diagnostyczne pomiędzy atakami paniki a ‘kryzysem panicznym’, ponieważ ten różnicujący aspekt ma decydujący wpływ na konkretną interwencję kliniczną i terapeutyczną.”

Warsztat odbędzie w Krakowie.
Piątek – 9.00-13.00 i 14.30-18.30
Sobota – 9.00-13.00 i 14.30-18.30.
Niedziela – 9.00-13.00.
Ilość godzin szkoleniowych: 25.
Koszt uczestnictwa: 1400 zł.
Warsztat prowadzony jest w języku włoskim.

Na warsztat zapraszamy studentów psychoterapii oraz psychoterapeutów.

“Gaspare wykazał się wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną, był ciepły, rozumiejący, uważny i serdeczny”.

“Jestem bardzo zadowolona, dziękuję. Organizacja, przebieg, zawartość merytoryczna – na najwyższym, profesjonalnym poziomie.”

“Jestem zaciekawiona, zainspirowana i wzbogacona spotkaniem z Gaspare”.

Opinie uczestników warsztatu w maju 2020