Kraków

27-29 września 2024

Lynda Osborne

Bliskość vs. dystans

Praca z parą w terapii Gestalt

dr Lynda Osborne

Psychoterapeutka i superwizorka Gestalt

Zapraszamy serdecznie na warsztat z zakresu pracy terapeutycznej z parami. Prowadzącą jest dr Lynda Osborne – psychoterapeutka i superwizorka Gestalt z ogromnym doświadczeniem. Jej warsztaty i wykłady są inspirujące oraz wzbogacają wiedzę i umiejętności uczestników.

Podczas tego warsztatu przyjrzymy się tematyce związanej z byciem w relacji i eksplorowaniem różnic pomiędzy partnerami. Będziemy również analizować zdrową konfluencję oraz sytuacje, w których para może zachowywać dystans lub zakłócać intymność.

• Będąc w związku, w jaki sposób osoby angażują się w bycie zarówno oddzielnymi jednostkami, jak i parą?
• Czy konfluencja może być zdrowa, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach?
• Kiedy i jak para świadomie lub nieświadomie zachowuje dystans lub zakłóca intymność? A nawet jej unika?
• Jako psychoterapeuci Gestaltu w jaki sposób możemy najlepiej pracować, gdy para nie dba o swój związek, a dystans między nimi staje się coraz większym problemem dla jednego lub obojga z nich?
• W jaki para radzi sobie z różnicami?

Pochylimy się nad powyższymi zagadnieniami, często napotykanymi w procesach psychoterapeutycznych par. Zajmiemy się różnymi sposobami ich eksplorowania, również przy współudziale pary. Przyjrzymy się możliwym interwencjom psychoterapeutycznym, mającym na celu wspieranie komunikowania się partnerów, wzrostu świadomości każdego z nich oraz umiejętności dokonywania świadomych wyborów.

Warsztat odbędzie się w Krakowie.
Piątek: 10.00-14.00 i 15.30-19.30
Sobota: 9.00-13.00 i 14.30-18.30
Niedziela: 9.00-13.00
Ilość godzin szkoleniowych: 25
Koszt uczestnictwa (możliwość płatności w dwóch ratach): 1600 zł
Warsztat prowadzony jest w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Na warsztat zapraszamy studentów i psychoterapeutów Gestalt oraz psychoterapeutów pracujących w różnych podejściach psychoterapeutycznych.

Bardzo ciekawy warsztat. Zyskałem kompetencje terapeutyczne oraz poszerzyłem świadomość samego siebie w dobrym kontakcie z Prowadzącą i grupą.

Lynda była ‘karmiąca’ i jednocześnie ucząco ‘stawiająca granice’. To bardzo inspirujące doświadczenie.

Opinie uczestników warsztatu z Lyndą

Lynda Osborne

Lynda Osborne

psychoterapeutka i superwizorka Gestalt

Jako psychoterapeutka i superwizorka Gestalt pracuje od ponad 40 lat. Aktualnie ściśle współpracuje z Marie-Anne Chidiac and Sally Denham-Vaughan, współtworząc ośrodek Relational Change. W 2012 roku, po 13 latach na stanowisku dyrektora Departamentu Gestalt w Instytucie Metanoia w Londynie, przeszła na emeryturę. Jak mówi Lynda: przynajmniej od pełnienia formalnych ról. W swoim doktoracie podjęła temat roli kierownictwa wyższego szczebla oraz zarządzania w kontekście szkolenia psychoterapeutycznego. Lynda jest założycielką UKAGP: brytyjskiej organizacji Gestalt. Dzieli swój czas pomiędzy praktykę prywatną, byciem międzynarodową trenerką dla ośrodków szkoleniowych w wielu krajach, aktywne uczestniczenie w konferencjach branżowych oraz rodzinę – ciesząc się nowymi krajami w trakcie podróżowania. W naszym Instytucie Lynda zaproszona jest do prowadzenia zajęć na Szkole Superwizorów oraz Studium Pracy poprzez Ciało.