Kraków

12-14 lipca 2024

Rosaria Lisi i Giovanni Turra

Proces diagnostyczny

w psychoterapii Gestalt

Andrzej Wroński

Psychoterapeuta i superwizor Gestalt

Podczas warsztatu skupimy się na kluczowym dla terapii procesie diagnostycznym. Dowiemy się, dlaczego diagnoza jest nieodzowna dla utrzymania właściwego kierunku terapii i różnych stylów pracy z klientami. Poznamy koncepcje i pojęcia, które pomogą nam organizować informacje i wyznaczać realistyczne cele psychoterapii.

Proces diagnostyczny jest ustawicznym rozpoznawaniem tego, co dzieje się w relacji, pomiędzy klientem i terapeutą, a także w wewnętrznej dynamice obu osób. Potrzebujemy diagnozy, aby utrzymać właściwy kierunek procesu psychoterapeutycznego i świadomie odróżniać od siebie terapeutyczne style pracy z różnymi klientami. Potrzebujemy koncepcji i pojęć pomagających organizować informacje w sensowną całość i nazywać je. Jest to warunek wyznaczenia realistycznych celów psychoterapii i procedur psychoterapeutycznych oraz podstawa odpowiedzialnej kreatywności psychoterapeuty, która prowadzi do kontaktu o charakterze leczącym. Proces diagnozy wymaga także aktywności od psychoterapeuty oraz oparcia się na intuicji – rozwijanych dzięki szkoleniu się i doświadczeniu.

Psychoterapeuta Gestaltu chce zdiagnozować, czyli ‘poznawać poprzez’ to, co dzieje się w procesach zachodzących w polu, którego częścią jest on sam. Świadomie koncentruje się na opisie znaczenia oraz rozumieniu sytuacji klinicznej. Stara się odnaleźć i dostosować swój sposób bycia z klientem. Podejmuje próbę popatrzenia na proces diagnostyczny w sposób, który zakłada uwzględnienie i szukanie rozwiązań pewnego paradoksu w psychoterapii: wiedza z zakresu diagnostyki i psychopatologii stanowi warunek niezbędny dla rozumienia cierpienia, ale jest też niepokonaną przeszkodą owego rozumienia.

Zagadnienia, nad którymi zastanowimy się w trakcie spotkania i poszukamy na nie odpowiedzi to m.in.:
• Jak korzystać z diagnozy, żeby nie utracić kontaktu ze sobą, klientem i teraźniejszością?
• Jak nie narzucać osobie standardu, a pomagać jej w rozwoju potencjału?
• Jak przyjmować pozycję terapeutyczną, która nie łączy się ze skrajnymi podejściami do psychopatologii i diagnozowania, czyli z jednej strony do skrajnie medycznego podejścia, a z drugiej do ‘podążania za‘ kontaktem, nie rozumiejąc czemu on służy i do czego prowadzi?
• Jak unikać ryzyka przyjęcia roli eksperta od życia klienta?

Warsztat odbędzie się w Krakowie.
Piątek: 10.00-14.00 i 15.30-19.30
Sobota: 9.00-13.00 i 14.30-18.30
Niedziela: 9.00-13.00
Ilość godzin szkoleniowych: 25
Koszt uczestnictwa (możliwość płatności w dwóch ratach): 1400 zł
Maksymalna liczba uczestników: 16 osób.

Na warsztat zapraszamy studentów psychoterapii oraz już praktykujących psychoterapeutów.

Andrzej ma głęboką wiedzę, którą profesjonalnie przekazuje. Zachęca uczestników do poszukiwania swojego stylu pracy z klientem.

Zyskałam użyteczne narzędzia terapeutyczne i wiem jak je zastosować. Podobały mi się u Andrzeja pomysły i sposoby docierania do uczestników warsztatu, tak, abyśmy zrozumieli.

Opinie uczestników warsztatu z Andrzejem

Andrzej Wroński

Andrzej Wroński

psychoterapeuta i superwizor Gestalt

Jestem nauczycielem zawodu,  certyfikowanym psychoterapeutą, superwizorem, socjoterapeutą i trenerem treningu psychologicznego. Prowadzę psychoterapię dorosłych w formie indywidualnej i treningu grupowego. Specjalizują się w zakresie rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych.
Jako psychoterapeuta staram się pomagać innym odkrywać kim są, czego potrzebuję i przed jakimi wyborami stoją. W superwizji, wraz z psychoterapeutami poszukujemy najlepszej drogi pomocy osobom zgłaszającym się na psychoterapię. Czasem poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy, czasem poprzez obejrzenie procesu i tego co dzieje się w relacji pomiędzy psychoterapeutą i klientem, a czasem poprzez odkrycie i zrozumienia znaczenia własnej reakcji. Ze studentami uczę się jak być obecnym, jak ciekawić się, budować i utrzymywać relacje, która jest podstawą w procesie rozwoju i zdrowienia.