Kraków

22-24 marca 2024

Dorota Węgrzyn

Doświadczenie samotności

Praca terapeutyczna z klientami z różnych generacji

Hanna Palich i Marek Jawor

Współcześnie, klienci/pacjenci często trafiają do gabinetów z doświadczeniem głębokiej samotności. Objawia się ona w postaci różnych symptomów: depresyjnych, lękowych, ataków paniki, zespołów nadpobudliwości, poczucia straty czy kryzysu relacyjnego. W poszczególnych pokoleniach samotność uzewnętrznia się w odmienny sposób: inaczej u młodzieży i młodych dorosłych (Generacja Z i Alpha), u dorosłych (Generacja Y i X) oraz u seniorów (Baby Boomers, Silent Generation). Podczas warsztatu chcemy skupić się na różnicach w przeżywaniu doświadczenia samotności w kolejnych generacjach klientów. Warsztat opiera się o 3 filary.

Filar 1. Wiedza

Nasz model pracy z samotnością bazuje na dwóch osiach. Pierwsza to rodzaje samotności znajdujące się u podłoża objawów zgłaszanych przez pacjentów. Druga to wiedza z zakresu przemian społeczno-kulturowych, mających wpływ na ewolucję problematyki pacjentów różnych generacji. Będziemy się odwoływać do teorii i praktyki psychoterapii Gestalt oraz do współczesnych rozważań z zakresu filozofii egzystencjalnej i społecznej.

Filar 2. Doświadczenie

Uczestnicy warsztatu będą przyglądać się różnym obliczom samotności w perspektywie zmieniającej się dynamiki społeczno-kulturowej, na przykładzie swoich pacjentów. Będziemy zachęcać do opisowego, a nie oceniającego podejścia do tych różnicujących przeżyć oraz do próby ich zrozumienia. Na podstawie proponowanych doświadczeń uczestnicy pogłębią relacyjny sposób pracy z osamotnionymi klientami. Będą mogli zatrzymać się i poszukać własnej, egzystencjalnej odpowiedzi i postawy wobec różnych odsłon samotności. W spotkaniu z klientem doświadczającym samotności będą potrafili pozostawać w kontakcie i wspierać Drugiego w procesie zdrowienia.

Filar 3. Osoby prowadzące

Siłą warsztatu jest relacyjne, fenomenologiczne i zupełnie autorskie podejście do współczesnego człowieka dwójki Gestaltystów. Dokładnie przemyślany i ustrukturyzowany projekt realizować będą Hanna Palich, terapeutka i superwizorka oraz Marek Jawor, terapeuta i doktor filozofii. Hanię i Marka łączy silnie egzystencjalny sposób pracy z klientami/pacjentami i humanistyczne podejście do człowieka. Wielokrotnie już ze sobą wsółpracowali, a w swoim myśleniu i działaniu terapeutycznym są komplementarni.

Warsztat odbędzie się w siedzibie Instytutu Krakowie.
Piątek – 10.00-14.00 i 15.30-19.00
Sobota – 9.00-13.00 i 14.30-19.00.
Niedziela – 9.00-13.00.
Ilość godzin szkoleniowych: 25.
Koszt uczestnictwa: 1700 zł.
Maksymalna liczba uczestników na tym warsztacie to 20 osób.

Na warsztat zapraszamy psychoterapeutów różnych modalności oraz studentów 4-letnich szkół psychoterapeutycznych.