Kraków

31 marca-2 kwietnia 2023

Dorota Węgrzyn

Pomiędzy doświadczeniem

eksperymentem a dialogiem egzystencjalnym

Dorota Węgrzyn

Psychoterapeutka i superwizorka Gestalt,
współzałożycielka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt

Warsztat dedykowany jest dla psychoterapeutów pracujących w różnych podejściach psychoterapeutycznych oraz z rożnym doświadczeniem zawodowym.

Dzięki zawartości merytorycznej i sposobowi prowadzenia zajęć będzie można w sposób jasny i konkretny odpowiedzieć na pytania: Jak pracować na sesjach psychoterapeutycznych? W jaki sposób, w jakim celu i w jakim momencie procesu tworzyć Klientom/Pacjentom możliwość poszerzania świadomości/wglądu, posługując się aktywnym doświadczaniem? Czym jest eksperyment/doświadczenie, i jak go budujemy? Czym jest dialog egzystencjalny? Czemu służy? Kiedy jest możliwy, a kiedy nie….?
Te pytania zadają sobie psychoterapeuci początkujący, jak i doświadczeni. Dla pierwszej grupy warsztat będzie okazją do uporządkowania wiedzy i nabycia sprawności w budowaniu doświadczeń oraz stosowaniu określonych technik. Dla drugiej to okazja do „odswieżenia” wiedzy oraz poszerzenia dotychczasowych umiejętności w pracy klinicznej.

Umiejętności zdobyte podczas warsztatu staną się praktycznym narzędziem pomocnym w różnych momentach pracy z klientami/pacjentami. Na warsztacie każdy z uczestników, w oparciu o konkretną wiedzę oraz pracę własną, doświadczy i nauczy się jak budować doświadczenia, jak wchodzić w dialog egzystencjalny oraz zrozumie różnicę/podobieństwa pomiędzy jedną a drugą techniką psychoterapeutyczną.

Warsztat odbędzie się w Krakowie, w siedzibie Instytutu na ul. Pasternik 114.
Piątek – 10.00-14.00 i 15.30-19.00
Sobota – 9.00-13.00 i 14.30-19.00.
Niedziela – 9.00-13.00.
Ilość godzin szkoleniowych: 25.
Koszt uczestnictwa: 1400 zł.
Maksymalna liczba uczestników na tym warsztacie to 16 osób.

Na warsztat zapraszamy studentów psychoterapii oraz psychoterapeutów pracujących w różnych modalnościach.

Jasna struktura warsztatu pozwala pogłębić wiedzę i przełożyć ją na działania praktyczne w pracy własnej w gabinecie.

Dorota jest kompetentna, rzeczowa. To, co wyraźnie przebija to szacunek do pacjentów i wyważenie w pracy.

Niesamowita terapeutka, od której można czerpać dużą dawkę wiedzy z jej doświadczenia.

Opinie uczestników warsztatu z Dorotą

Dorota Węgrzyn

Dorota Węgrzyn

psychoterapeutka i superwizorka Gestalt

Edukację psychologiczną rozpoczęła w 1997 w ITG-PSPP, Szkołą Psychoterapeutów i Trenerów uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty. Następnie kontynuowała ścieżkę kariery w zakresie psychoterapii kończąc szkoły z zakresu różnych podejść psychoterapeutycznych. Od 2001 współtworzy Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami psychosomatycznymi i z zaburzeniami osobowości. Jest nauczycielką zawodu w Szkole Psychoterapeutów Gestalt oraz Programie Pomocy Psychologicznej. Prowadzi grupy terapeutyczne, superwizje, warsztaty specjalistyczne oraz szkolenia z zakresu psychoterapii.