Kraków

24-26 listopada  2023

Dorota Węgrzyn

Pomiędzy doświadczeniem, eksperymentem

a dialogiem egzystencjalnym

Dorota Węgrzyn

Psychoterapeutka i superwizorka Gestalt,
współzałożycielka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt

Warsztat dedykowany jest dla psychoterapeutów pracujących w różnych podejściach psychoterapeutycznych oraz z rożnym doświadczeniem zawodowym.

Dzięki zawartości merytorycznej i sposobowi prowadzenia zajęć będzie można w sposób jasny i konkretny odpowiedzieć na pytania: Jak pracować na sesjach psychoterapeutycznych? W jaki sposób, w jakim celu i w jakim momencie procesu tworzyć Klientom/Pacjentom możliwość poszerzania świadomości/wglądu, posługując się aktywnym doświadczaniem? Czym jest eksperyment/doświadczenie, i jak go budujemy? Czym jest dialog egzystencjalny? Czemu służy? Kiedy jest możliwy, a kiedy nie….?
Te pytania zadają sobie psychoterapeuci początkujący, jak i doświadczeni. Dla pierwszej grupy warsztat będzie okazją do uporządkowania wiedzy i nabycia sprawności w budowaniu doświadczeń oraz stosowaniu określonych technik. Dla drugiej to okazja do “odswieżenia” wiedzy oraz poszerzenia dotychczasowych umiejętności w pracy klinicznej.

Umiejętności zdobyte podczas warsztatu staną się praktycznym narzędziem pomocnym w różnych momentach pracy z klientami/pacjentami. Na warsztacie każdy z uczestników, w oparciu o konkretną wiedzę oraz pracę własną, doświadczy i nauczy się jak budować doświadczenia, jak wchodzić w dialog egzystencjalny oraz zrozumie różnicę/podobieństwa pomiędzy jedną a drugą techniką psychoterapeutyczną.

Warsztat odbędzie się w Krakowie, w hotelu Witek w Modlniczce.
Piątek – 10.00-14.00 i 15.30-19.00
Sobota – 9.00-13.00 i 14.30-19.00.
Niedziela – 9.00-13.00.
Ilość godzin szkoleniowych: 25.
Koszt uczestnictwa: 1200 zł.
Maksymalna liczba uczestników na tym warsztacie to 16 osób.

Na warsztat zapraszamy psychoterapeutów różnych modalności oraz studentów przyjmujących już klientów (praktykujących jako psychoterapeuci).

Jasna struktura warsztatu pozwala pogłębić wiedzę i przełożyć ją na działania praktyczne w pracy własnej w gabinecie.

Dorota jest kompetentna, rzeczowa. To, co wyraźnie przebija to szacunek do pacjentów i wyważenie w pracy.

Niesamowita terapeutka, od której można czerpać dużą dawkę wiedzy z jej doświadczenia.

Opinie uczestników warsztatu z Dorotą

Dorota Węgrzyn

Dorota Węgrzyn

psychoterapeutka i superwizorka Gestalt

Edukację psychologiczną rozpoczęła w 1997 w ITG-PSPP, Szkołą Psychoterapeutów i Trenerów uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty. Następnie kontynuowała ścieżkę kariery w zakresie psychoterapii kończąc szkoły z zakresu różnych podejść psychoterapeutycznych. Od 2001 współtworzy Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami psychosomatycznymi i z zaburzeniami osobowości. Jest nauczycielką zawodu w Szkole Psychoterapeutów Gestalt oraz Programie Pomocy Psychologicznej. Prowadzi grupy terapeutyczne, superwizje, warsztaty specjalistyczne oraz szkolenia z zakresu psychoterapii.