Kraków

19-21 kwietnia 2024

Terapia osób z zaburzeniami afektywnymi

Pięcietapowy model

Piotr Domaradzki

Psychoterapeuta i superwizor Gestalt

Warsztat wyróżnia się prostym, zrozumiałym językiem, ilustrowanym przykładami z 25-letniej praktyki Piotra, który stworzył efektywny, 5-etapowy model terapii osób z zaburzeniami afektywnymi. Poznasz poszczególne etapy tego modelu i jego części składowe. Model porządkuje wiedzę i wpowadza cenne elementy do indywidualnego sposobu pracy. Celem jest nabycie konkretnych umiejętności: wyśrodkowania pomiędzy podążaniem za klientem a formułowaniem planu poszczególnych sesji; formułowania planu terapii w perspektywie jednej lub kilku sesji oraz w perspektywie długoterminowej; identyfikowania źródła objawów; “pomieszczania” w relacji z klientem jego dezintegracji oraz inicjowania procesu reintegracji klienta; wspierania dojrzałego „JA” u klientów; rozumienia znaczenia pracy z wewnętrznym dzieckiem. Poznasz także 5 podstawowych dialogów wewnętrznych.

Zakres tematyczny

• Wyodrębnianie problemu i identyfikacja nienazwanych przez klienta zaburzeń.
• Hipotey robocze dotyczącye źródeł/przyczyn zaburzenia.
• Kontrakt i relacja terapeutyczna.
• Stworzanie przestrzeni na opór, traktowany jako element rozwoju klienta.
• Budowanie wraz z klientem planu terapii.
• Twórcze wykorzystanie planu terapii do wspierania klienta w momencie zniechęcenia brakiem efektów terapii lub nasilenia objawów.

Korzyści

Nabędziesz kompetencje w obszarze: przygotowania się do konkretnych sesji (pytania do przemyślenia przed rozpoczęciem sesji, tworzenie notatki z sesji, tropienie wspólnie z klientem źródeł objawów). Nauczysz się przedstawiać klientowi 5-etapowy model pracy oraz jak wspierać proces reintegracji, rozumiany jako włączanie procesów samoregulacji. Pogłębisz wiedzę w zakresie stosowania narzędzi i technik w zależności od struktury osobowości klienta oraz które strategie wspierają, a które hamują rozwój klienta.
Piotr przedstawi koncepcje pracy z wewnętrznym dzieckiem; zaprezentuje 5 dialogów wewnętrznych w odniesieniu do własnych przykładów klinicznych lub zgłoszonych przez uczestników. Stworzy przestrzeń dla dialogu superwizyjnego dla wniesionych przez uczestników szkolenia tematów.

Warsztat odbędzie się w Hotelu Witek w Modliniczce lub innym miejscu w Krakowie. Szczegóły podamy w marcu.
Piątek – 10.00-19.00
Sobota – 9.00-19.00.
Niedziela – 9.00-13.00.
Ilość godzin szkoleniowych: 25.
Koszt uczestnictwa (możliwość płatności w dwóch ratach): 1400 zł.
Maksymalna liczba uczestników na tym warsztacie to 18 osób.

Zapraszamy studentów psychoterapii ostatnich lat programów szkoleniowych oraz praktykujących psychoterapeutów. Warsztat otwarty jest dla psychoterapeutów różnych podejść psychoterapeutycznych. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie praktyki klinicznej.

“Kiedy będę mówił o swojej pracy i własnej konceptualizacji Uczestnicy rozpoznają terapię Gestalt; CBT; terapię schematów; IRRT; elementy NLP oraz psychodynamiczną konceptualizację.
W pracy psychoterapeuty inspirują mnie: Jacek Pierzchała – swoją zaangażowaną i uważną postawą, Jan Roubal – empatią i twórczym podejściem, od Virginii Satir czerpię techniki terapeutyczne i procedury językowe.”

Koncepcje terapeutyczne, z których Piotr czerpie inspiracje

Piotr Domaradzki

Piotr Domaradzki

psychoterapeuta i superwizor Gestalt

Psychoterapeuta Gestalt od 1996 roku, superwizor od 2014 roku. Od 2010 prowadzi podmiot leczniczy Centrum Leczenia Nerwic z poradnią zdrowia psychicznego, również z oddziałem dziennym ogólnopsychiatrycznym. Kilkukrotnie członek komisji egzaminacyjnej PTPG do certyfikatu psychoterapeuty. Przez kilka lat jako członek Polskiej Rady Psychoterapii z ramienia PTPG pracował w gronie przedstawicieli innych Towarzystw nad kształtem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Posiada duże doświadczenie szkoleniowe oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. W pracy z ludźmi zawsze poszukuje skutecznych form wsparcia.

Wdrożył do praktyki “kontrakt socjalny” jako narzędzie usamodzielniania osób bezradnych i bezrobotnych. Współautor poradnika dla pracowników socjalnych „Przewodnik dla pracowników socjalnych w zakresie stosowania kontraktu socjalnego”. W oparciu o jego autorski program szkolenia superwizorów sformułowany został ramowy program szkolenia superwizorów pracy socjalnej, a superwizja w pracy socjalnej została uregulowana ustawowo: „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Domaradzki Piotr, Krzyszkowski Jerzy, Sosnowski Maciej, Włoch Aurelia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016. Opracował autorski projekt programów wsparcia dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej oraz programu usamodzielnień. Współautor podręcznika dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Podejście praktyczne” Domaradzki Piotr, Krzyszkowski Jerzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016. Napisał kilka rozdziałów podręcznika dla psychoterapeutów NEST, pod redakcją dr W. Simona, w których prezentuje konspekty sesji grupowych dla osób głęboko zranionych.

Prowadzi superwizje indywidualne, dla zespołu terapeutów oddziału dziennego dzieci i młodzieży oraz soterii Anamija w Zawadzie koło Opola, dla terapeutów poradni rodzinnych w Katowicach i Rybniku, prowadzonych przez Fundację „Rodzina jest najważniejsza”.

W prowadzonych szkoleniach używa języka prostego i obrazowego, aby uczestnicy mogli twórczo asymilować usłyszane treści do własnej praktyki.