Szkołę możesz traktować jako: kwalifikację na Szkołę Psychoterapeutów Gestalt (po szkoleniu podstawowym). Lub jako uzupełnienie godzin merytorycznych programu szkoleniowego. Lub jako szkolenie rozwoju osobistego.

W tym roku Szkoła Letnia składa się z 2 grup. Aktualnie otwarty jest nabór na grupę w 1 terminie czyli 17-22 sierpnia. Lista uczestników 2. terminu jest już zamknięta.
W trakcie trwania Szkoły masz możliwość poznania absolwentów 1. roku szkoleń prowadzonych przez nas w różnych miastach, absolwentów 1. roku innych ośrodków szkoleniowych, którzy zdecydowali się kontynuować edukację w Instytucie oraz poznania twoich przyszłych nauczycieli zawodu. Jednym z ważnych celów Szkoły Letniej jest integracja studentów. Do czego Cię serdecznie zapraszamy!

Termin: 17-22 sierpnia 2021.
Miejsce: Kików, Dom Pracy Twórczej.
Prowadzący: zespół IIPG.

Termin: 23-28 sierpnia 2021.
Miejsce: Kików, Dom Pracy Twórczej.
Prowadzący: zespół IIPG.

Szkoła Letnia Gestalt jest szkoleniem skierowanym do Kandydatów na Szkołę Psychoterapeutów Gestalt oraz do praktykujących psychoterapeutów jako szkolenie doskonalące umiejętności zawodowe.
Zapisy na listę uczestników przyjmujemy na bieżąco poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. Kilka tygodni przed rozpoczęciem Szkoły kontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia uczestnictwa. Bezzwrotny zadatek wpłacacie Państwo w podanym przez nas terminie, przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkolenia. To gwarantuje miejsce w Szkole.
Nad procesem rekrutacji czuwa pani Teresa Wolańska z biura IIPG.