Mamy czas do 15 grudnia! Aktualnie trwają konsultacje społeczne. Ty też możesz przesłać swoje stanowisko, każdy obywatel może to zrobić. Ta regulacja dotyczy nas wszystkich, także osób, które w przyszłości mogą potrzebować nieodpłatnej pomocy psychoterapeutycznej. Prosimy: zabierz głos! Tekst poniżej oraz linki zawierają informacje, które pozwolą Ci zorientować się w sytuacji i wyrobić własną opinię. Prosimy, przeczytaj z uwagą.

Dlaczego jesteśmy za całkowitym odrzuceniem projektu?

Całe środowisko psychoterapeutyczne opiniuje negatywnie to rozwiązanie. Uważamy, że regulacja zawodu psychoterapeuty poprzez rozporządzenie Ministra Zdrowia, czyli specjalizację jest wadliwa prawnie oraz szkodliwa dla całego środowiska psychoterapeutów i pacjentów/klientów oraz przyszłości zdrowia publicznego w Polsce. Od połowy listopada 2022 gotowy jest uwspólniony środowiskowo projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Chcemy, aby był procedowany przez ustawodawcę!  Aktualnie projekt konsultowany jest z kancelarią prawną. Jak czytamy na stronach Polskiej Rady Psychoterapii:

Zgodnie z decyzją poszczególnych towarzystw i stowarzyszeń, lub ich sekcji, na przestrzeni 15 lat wiele osób z różnych organizacji dyskutowało kwestie wymagające regulacji. Wokół wspólnych działań powstało forum współpracy Polska Rada Psychoterapii. Jedym z efektów współdziałania są standardy i minima godzinowe, dobrowolnie przyjęte przez firmy szkolące i stowarzyszenia, które od lat stanowią punkt odniesienia dla rozpodządzeń i zarządzeń np. MZ, NFZ.

W toku prac nad projektem PRP Ustawy o zawodzie psychoterapeuty udział brali przedstawiciele 21 towarzystw i stowarzyszeń, w tym SNP i SNTR PTP, SP PTP oraz PTTPB.

Propozycja komentarza obywatelskiego

Przedstawiamy poniżej propozycję mecenasa Marcina Bartnickiego, do której się przychylamy, odrzucenia projektu Rozporządzenia w całości, bez jakichkolwiek zmian! Odrzucenie projektu w całości jest jedynym rozwiązaniem, które da nam siłę negocjacyjną z ustawodawcą. Musimy wszyscy mówić jednym głosem, bez podziałów! Za zgodą mec. Bartnickiego udostępniamy plik z jego komentarzem (tutaj w formie word):

Dotyczy: Projekt rozporządzenia (dalej “Projekt“) Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (z późn. zm.) (dalej “Rozporządzenie“) wydane na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (z późn. zm.) (dalej “Ustawa“).

L.p.

Podmiot zgłaszający

Jednostka redakcyjna

Treść uwagi

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie

1.

 

§1 pkt 1 Projektu, dodający pkt 20 w §2 Rozporządzenia oraz § pkt 3 Projektu dodający lp. 20 w załączniku nr 2 do Rozporządzenia

 

Propozycja poza zakresem delegacji ustawowej zawartej w art. 46 Ustawy.

Naruszenie konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego, dostatecznej określoności prawa oraz ochrony zaufania obywateli do państwa.

Nieuwzględnienie wiedzy naukowej na temat różnorodności modalności psychoterapii.

 

Psychoterapia nie stanowi specjalizacji istniejącego zawodu medycznego, a odrębny zawód medyczny, wymagający uregulowania w drodze odrębnej ustawy.

Stworzenie jednolitej specjalizacji uniemożliwia uwzględnienie w należyty sposób różnic pomiędzy podejściami i modalnościami

Odrzucenie w całości.

2.

 

§1 pkt 2 Projektu, dodający lp. 20 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia  

Naruszenie konstytucyjnych zasad dostatecznej określoności prawa, ochrony zaufania obywateli do państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Potencjalne naruszenie konstytucyjnych zasad ochrony praw nabytych oraz wolności gospodarczej i możliwości jej ograniczania wyłącznie w drodze ustawy.

 

Projekt nie rozstrzyga o relacji pomiędzy tytułem specjalisty w dziedzinie psychoterapii a tytułem psychoterapeuty, uzyskanym w oparciu o znany Ministerstwu Zdrowia system uzyskiwania certyfikatów psychoterapeuty wydawanych przez akredytowane organizacje.

Tym samy stwarza niepewność co do uprawnień do prowadzenia psychoterapii przez ww. certyfikowanych psychoterapeutów oraz psychoterapeutów w szkoleniu i psychoterapeutów w trakcie certyfikacji.

W skrajnym przypadku, Projekt może być interpretowany jako uniemożliwiający osobom nieposiadającym tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii prowadzenia psychoterapii, co stanowi naruszenie zasady ochrony praw nabytych (w tym, w przypadku osób w trakcie szkolenia, ekspektatywy takich praw) oraz stanowi ograniczenie wolności gospodarczej aktem prawnym rangi podustawowej.

Przyjęcie takiej interpretacji narażałoby również Skarb Państwa na potencjalną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Odrzucenie w całości.

3

 

§2 Rozporządzenia

Naruszenie konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego, ochrony zaufania obywateli do państwa, dostępu do edukacji i dostępu do służby zdrowia.

Naruszenie interesów pacjentów i klientów.

Niezależnie od negatywnej oceny samego rozwiązania przewidzianego przez Projekt, brak odpowiednio długiego okresu wejścia Projektu w życie oraz przepisów przejściowych uniemożliwia przygotowanie odpowiedniego procesu szkolenia nowych specjalistów oraz ogranicza dostęp do niego obywatelom, którzy chcieliby uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii. Ogranicza tym samy dostęp do opieki medycznej dla obywateli chcących skorzystać z poradnictwa specjalisty w dziedzinie psychoterapii.

Odrzucenie w całości.

Jak zamieścić swój komentarz do projektu?

Są trzy ścieżki.
1. Wysyłając maila na adres: k.gortat@mz.gov.pl z tytułem: “Komentarz obywatelski do projektu rozporządzenia wprowadzającego specjalizację (MZ 1416)” i załącznikiem zawierającym powyższy komentarz w edytowalnym pliku tekstowym (word do pobrania).

2. W wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.
3. Pozostawiając komentarz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Dokumenty i newsy

Poniżej znajdziesz dokumenty, wywiady i artykuły, które przybliżą Ci aktualną sytuację. Staramy się na bieżąco dodawać nowe pozycje.

Petycja za odrzuceniem rozporządzenia. 28.11.22

Jeśli zgadzasz się z naszym stanowiskiem w sprawie projektu rozporządzenia prosimy wykonaj następujące kroki:

1. Złóż w Ministerstwie Zdrowia swój sprzeciw (jak to zrobić opisaliśmy w punkcie “Jak zamieścić swój komentarz…”).
2. Podpisz petycję onlinową tutaj.
3. Roześlij ją do swoich bliskich i znajomych, podziel się nią w mediach społecznościowych.

Artykuł o spotkaniu w Sejmie. 28.11.22

Tutaj przeczytasz artykuł przedstawiający przebieg i wnioski z dyskusji, która odbyła sie w Sejmie 28 listopada. Artykuł ukazał się w Pulsie Medycyny.

Dlaczego psychoterapeuci odrzucają rozporządzenie? 25.11.22

Tutaj przeczytasz stanowisko Polskiej Rady Psychoterapii, w którym wyjaśniono następujące kwestie: aktualne regulacje zawodu psychoterapeuty, warunki jakie powinna spełniać ustawa o zawodzie, negatywne konsekwencje przypisania zawodu psychoterapeuty do listy specjalizacji medycznych oraz próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego środowisko psychoterapeutów zgodnie odrzuca projekt rozporządzenia włączającego psychoterapię na listę specjalizacji.

Wywiad o aktualnej sytuacji psychoterapeutów. 17.11.22

Tutaj posłuchasz rozmowy Aleksandry Andruszczak-Zin, przewodniczącej Komisji Deontologicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, w Radio Nowy Świat o kontrowersjach wokół regulacji zawodu psychoterapeuty.

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia. 02.11.22

Tutaj przeczytasz projekt rozporządzenia, które jest osią wszystkch protestów i niepokojów w środowisku psychoterapeutów, mających miejsce od końcówki października tr. To rozporządzenie proponuje zmianę poprzedniego rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Ustawa o uzyskiwaniu tytuły specjalisty. 24.02.17

Tutaj znajdziesz ustawę o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.