Tutaj znajdują się wszystkie terminy organizowanych szkoleń i treningów (aktualne na początek lutego 2021).
Na stronie głównej pojawi się wkrótce Kalendarz, w którym umieszczone zostaną wszystkie wydarzenia. Tam też będzie możliwość zapłaty online lub rezerwacji miejsca.

Trening Pracy poprzez Ciało

Termin: 28 czerwca-3 lipca 2021.
Miejsce: Kików, Dom Pracy Twórczej.
Prowadząca: Zofia Pierzchała i ko-terapeuta. Zapisy przyjmowane są od marca.

Termin: 18-23 października 2021.
Miejsce: Kików, Dom Pracy Twórczej.
Prowadząca: Zofia Pierzchała i ko-terapeuta. Zapisy przyjmowane są od maja.

Trening Pracy poprzez Ciało jest szkoleniem drugiego stopnia. Informacje do kogo skierowane jest szkolenie znajdziecie Państwo w zakładce Psychoterapia grupowa.
Zapisy na listę główną przyjmujemy gdy są wolne miejsca, w innym przypadku proponujemy wpis na listę rezerwową. Około dwa miesiące przed rozpoczęciem Treningu kontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w zajęciach. Bezzwrotny zadatek wpłacacie Państwo na półtorej miesiąca przed terminem pierwszego dnia Treningu. To gwarantuje miejsce na liście uczestników.
Rekrutacja odbywa się na bieżąco poprzez kontakt z biurem.

Trening Otwarcia

Termin: 8-13 marca 2021.
Miejsce: Kików, Dom Pracy Twórczej.
Prowadząca: Andrzej Wroński i ko-terapeutka.

Termin: 28 czerwca-3 lipca 2021.
Miejsce: Kików, Dom Pracy Twórczej.
Prowadząca: Dorota Węgrzyn i ko-terapeuta. Zapisy przyjmowane są od marca.

Termin: 18-23 października 2021.
Miejsce: Kików, Dom Pracy Twórczej.
Prowadząca: Andrzej Wroński i ko-terapeuta. Zapisy przyjmowane są od maja.

Zapisy na listę główną przyjmujemy gdy są wolne miejsca, w innym przypadku proponujemy wpis na listę rezerwową. Około dwa miesiące przed rozpoczęciem Treningu Otwarcia kontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa. Bezzwrotny zadatek wpłacacie Państwo na półtorej miesiąca przed terminem pierwszego dnia treningu. To gwarantuje miejsce na liście uczestników.
Rekrutacja odbywa się na bieżąco poprzez kontakt z biurem.

Program Pomocy Psychologicznej

Termin rozpoczęcia: 22-26 marca 2021.
Miejsce: Kraków.
Prowadząca: Andrzej Wroński.

Termin rozpoczęcia: jesień 2021.
Miejsce: Wrocław.
Prowadząca: Agnieszka Roguska i Anna Szary. Zapisy trwają.

Termin rozpoczęcia: jesień 2021.
Miejsce: Kraków.
Prowadząca: Dorota Węgrzyn.

Termin rozpoczęcia: jesień 2021.
Miejsce: Warszawa.
Prowadząca: Michał Kostrzewski.

Termin rozpoczęcia: zima 2021/22.
Miejsce: Warszawa.
Prowadząca: Monika Brzezińska-Okoń i Dorota Kowalska-Klamer.

Zapisy na listę główną przyjmujemy gdy są wolne miejsca, w innym przypadku proponujemy wpis na listę rezerwową. Około dwa miesiące przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w PPP. Bezzwrotny zadatek wpłacacie Państwo w podanym przez nas terminie, który jest jednocześnie pierwszą ratą. To gwarantuje miejsce na liście uczestników. Pierwszego dnia zajęć podpisujecie Państwo umowę z Instytutem.
Rekrutacja odbywa się na bieżąco poprzez kontakt z biurem.

Szkoła Letnia i Zimowa Gestalt

Termin: 17-22 sierpnia 2021.
Miejsce: Kików, Dom Pracy Twórczej.
Prowadzący: zespół IIPG.

Termin: 23-28 sierpnia 2021.
Miejsce: Kików, Dom Pracy Twórczej.
Prowadzący: zespół IIPG.

Letnia oraz Zimowa Szkoła Gestalt jest szkoleniem skierowanym do Kandydatów na Szkołę Psychoterapeutów Gestalt oraz do praktykujących psychoterapeutów jako szkolenie doskonalące umiejętności zawodowe.
Zapisy na listę uczestników przyjmujemy na bieżąco poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. Kilka tygodni przed rozpoczęciem Szkoły kontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia uczestnictwa. Bezzwrotny zadatek wpłacacie Państwo w podanym przez nas terminie, przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkolenia. To gwarantuje miejsce w Szkole.
Nad procesem rekrutacji czuwa pani Teresa Wolańska z biura IIPG. Zapisy przyjmowane są na bieżąco.

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt

Termin rozpoczęcia: 28. SPG: 4-7 marca 2021.
Miejsce: Kraków.
Prowadzący: Realizatorzy Szkoły.

Termin rozpoczęcia: 29. SPG: jesień 2021.
Miejsce: Warszawa.
Prowadzący: Realizatorzy Szkoły.

Termin rozpoczęcia: 30. SPG: jesień 2021.
Miejsce: Kraków.
Prowadzący: Realizatorzy Szkoły.

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jest całościowym programem szkolenia zawodowego. Informacje do kogo skierowane jest szkolenie znajdziecie Państwo w zakładce edukacja Szkoła Psychoterapeutów.
Zapisy przyjmowane są na bieżąco. Po wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej należy ją przesłać na adres mailowy biura IIPG. Następnie bierzecie Państwo udział w Szkole Letniej Gestalt. Bezzwrotny zadatek wpłacacie Państwo w podanym przez nas terminie, przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu.
Informacji udziela pani Teresa Wolańska z biura IIPG.

Szkoła Superwizorów Gestalt

Termin rozpoczęcia: nabór w trakcie.
Miejsce: Kraków, IIPG.
Prowadzący: Realizatorzy Szkoły. Podczas III edycji Szkoły nauczycielami byli m.in.: dr Lynda Osborne, mgr Zofia Pierzchała, prof. Bogdan de Barbaro, prof. Giovanni Salonia.

Informacje do kogo skierowane jest szkolenie znajdziecie Państwo w zakładce Szkoła Superwizorów Gestalt. Kryteria naboru mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować.
Zapisy przyjmowane są na bieżąco. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem Szkoły kontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa. Bezzwrotny zadatek wpłacacie Państwo w podanym przez nas terminie. Pierwszego dnia zajęć podpisujecie Państwo umowę z Instytutem.
Nad procesem rekrutacji czuwa pani Teresa Wolańska z biura.