Steven Schoen z żoną

W artykule przedstawiony jest zapis dyskusji, jaka się odbyła w ramach Konferencji Superwizorów dnia 4 października 2013 roku w Bochni pomiędzy superwizorami, pracującymi według różnych podejść terapeutycznych. W dyskusji udział wzięli: Barbara Józefik, Krzysztof Rutkowski, Jarosław Gliszczyński, Zofia Milska-Wrzosińska, Bogdan de Barbaro, Zofia Pierzchała, Magdalena Sariusz-Skąpska, Krzysztof Szwajca. Podczas dyskusji oraz w komentarzu do niej omawiana jest istota relacji superwizyjnej i jej granice, oddzielające ją od relacji terapeutycznej, rozważana jest możliwość i zasadność działań terapeutycznych superwizora wobec superwizowanego terapeuty.

Problem granic w procesie superwizyjnym

Bezpośredni link do publikacji online znajduje się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.