4. Szkoła Superwizorów

Celem Szkoły Superwizorów jest wszechstronne przygotowanie do pełnienia funkcji superwizora w zakresie psychoterapii Gestalt. Szkoła daje możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności superwizorskich.

Szkoła skierowana jest do certyfikowanych psychoterapeutów, z minimum 8-letnim doświadczeniem praktyki psychoterapeutycznej. Kandydat powinien posiadać doświadczenie prowadzenia superwizji wobec młodszych stażem psychoterapeutów lub posiadać doświadczenie superwizorskie np. w formie interwizji zespołowych.

Opis szczegółowy Szkoły znajduje się w zakładce Edukacja.