Szkoła Terapii Rodzin

200-godzinne szkolenie w zakresie terapii rodzin Gestalt. Szkołę prowadzą twórcy autorskiego modelu oraz zaproszeni specjaliści.

Polsko-włoska inicjatywa polega na połączeniu nowoczesnego myślenia o rodzinie z elementami najnowszych odkryć naukowych z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Szkołę realizują znakomici specjaliści w oparciu o innowacyjną teorię terapii rodzin Gestalt, której autorami są prowadzący zajęcia.

Opis Szkoły Terapii Rodzin Gestalt znajdziesz w zakładce Edukacja.