Celem Szkoły Zimowej Gestalt jest wzrost kompetencji uczestników: doświadczanie i asymilacja treści teoretycznych, umiejętności warsztatowych oraz osobistych doświadczeń tak, by stanowiły spójny system potrzebny do prowadzenia psychoterapii.
Szkoła skierowana jest do osób zajmujących się zawodowo pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Opis Szkoły Zimowej Gestalt znajduje się w zakładce Edukacja.