Online

24 czerwca 2023 • 18.00-21.00

Siła i bezbronność

Perspektywa superwizora i superwizanta w procesie superwizji

dr Lynne Jacobs

Psychoterapeutka i superwizorka Gestalt

Superwizor i superwizant w procesie superwizji, zawodowo lub/i osobiście, w pewnym wymiarze tej specyficznej relacji jest bezbronny i narażony na zranienia. Siła jest dwukierunkowa, tak jak w terapii. Każdy z nich ma władzę, chociaż poszczególne jej formy mogą się różnić, a rozkład jest asymetryczny. Każdy przejawia narcystyczną wrażliwość, również superwizor. Chce doświadczać bycia lubianym, szanowanym czy postrzeganym jako pomocny. Jak radzi sobie z tymi pragnieniami i jak nimi zarządza w trudnych procesach superwizyjnych?

Tematy władzy/siły i podatności na zranienie/bezbronności występują w różnym nasileniu w zależności od sytuacji, w której ma miejsce relacja superwizyjna. Czy, i jakie, różnice istnieją pomiędzy superwizorem, superwizantem i/lub pacjentem? Czy superwizant jest oceniany przez superwizora, i jeśli tak, to jak? Czy superwizor jest oceniany przez środowisko pracy, w którym odbywa się superwizja? Czy superwizant ocenia superwizora w formalny lub nieformalny sposób? W jaki sposób uczestnicy relacji superwizyjnej radzą sobie z pytaniem o rodzaj superwizji, która najlepiej służy superwizantowi i pacjentowi?

W trakcie warsztatu wspólnie zbadamy kwestie władzy i podatności na zranienia, i jak funkcjonują w relacji superwizyjnej. Jako rezultat, staniemy się uważniejsi i uwrażliwieni na wzajemne oddziaływania tych sił w naszej pracy.

Czego się nauczysz?

• Rozpoznawać dynamikę władzy (w aspekcie strukturalnym, kulturowym i osobistym), która jest nieodłączną częścią większości relacji superwizyjnych.
• Wykorzystywać postawę superwizorską zorientowaną edukacyjnie, aby móc efektywnie pracować z odpowiednią dynamiką władzy w procesie terapeutycznym.
• Używać postawy superwizyjnej zorientowanej terapeutycznie, aby móc efektywnie pracować z odpowiednią dynamiką władzy w procesie terapeutycznym.
• Idefyfikować i używać „obecności” i „odwagi emocjonalnej” w procesie superwizji.

Warsztat odbędzie się online, z tłumaczeniem na język polski.
Sobota – 18.00-21.00.
Ilość godzin szkoleniowych: 4.
Koszt uczestnictwa (możliwość płatności w dwóch ratach): 600 zł.
Maksymalna liczba uczestników na tym warsztacie to 30 osób.

Zapraszamy superwizantów, superwizorów w procesie kształcenia oraz superwizorów Gestalt. Warsztat otwarty jest dla psychoterapeutów psychoanalitycznych, zainteresowanych relacyjnym wymiarem superwizji.

“Każda podróż ma sekretny cel, którego podróżnik nie jest świadom”

Myśl Martina Bubera, bliska Lynne

dr Lynne Jacobs

dr Lynne Jacobs

psychoterapeutka i superwizorka Gestalt

Lynne od dawna interesuje się relacyjnym wymiarem w psychoterapii i superwizji oraz łączeniem teorii humanistycznych ze współczesnymi teoriami psychoanalitycznymi. Jest współzałożycielką Pacific Gestalt Institute oraz nauczycielem zawodu i superwizorką Instytutu Współczesnej Psychoanalizy (ICP) w Los Angeles. Prowadzi praktykę psychoterapeutyczną w zachodnim Los Angeles. Jest autorką licznych artykułów z zakresu obu podejść terapeutycznych. Na język polski przetłumaczona została jej książka, której współautorem jest Rich Hycner, “Terapia w dialogu. Od psychologii self do terapii Gestalt”. W Mediotece Instytutu przeczytasz artykuł Lynne o Trwałych Tematach Realcyjnych.