Dorota Węgrzyn oraz Aleksandra Sękowska i Bogdan Korzeń zapraszają Cię na spotkanie Stowarzyszenia Edukacji Człowieka Dorosłego. Porozmawiamy o przyszłości psychoterapii w Polsce, wnioskach do ZSK i co rekomenduje Instytut. Zapraszamy serdecznie!

Jako środowisko polskich gestaltystów wielką radością powitaliśmy rok 2022. Na przełomie grudnia i stycznia uzyskaliśmy informację, że grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych w psychoterapii (gdzie mieści się Gestalt) została po raz pierwszy w historii wpisana w dokumenty rządowe (zobacz post). Jest to ogromny sukces i wielki przełom. Ale jednocześnie są to kruche podstawy. Dlaczego? Bo de facto jest to zmiana do Rozporządzenia, a nie ustawa właściwa. W Polsce do tej pory nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Oznacza to, że może wejść nowe rozporządzenie, które będzie miało inne brzmienie.

Zapewne część z Was dotarła do listu Doroty Węgrzyn z sierpnia zeszłego roku, w którym Dorota próbowała naświetlić sytuację i wyjaśnić stanowisko Instytutu (zobacz post).

Zaangażuj się. To dotyczy także Ciebie

Zdajemy sobie sprawę, że proces legislacyjny by ustawa stała się faktem, propozycje (czyli wnioski), ZSK (czyli Zintegrowany System Kwalifikacji) to tematy zawiłe i w pełni zrozumiałe może dla prawników, niekoniecznie dla zwykłych ludzi. Oraz, że mogą wzbudzać niechęć i opór przed poznaniem. Podczas spotkania, na które Cię serdecznie zapraszamy, spróbujemy w prosty sposób wyjaśnić o co w tym wszystkich chodzi – co to jest ZSK? dlaczego jest ważne aby brać w tym udział (Instytut jako placówka szkoląca oraz Ty, jako osoba kształcąca się na psychoterapeutę)? oraz kto i co może w aktualnej sytuacji zrobić?

Innymi słowy będziemy rozmawiać o przyszłości psychoterapii Gestalt w Polsce. Bardzo chcielibyśmy abyś poznała/poznał sytuację, samodzielnie wyciągnęła/wyciągnął wnioski. Bardzo chcielibyśmy abyście jako nasi studenci rozumieli wagę prac na rzecz środowiska zawodowego i czynnie brali w nich udział.