Program Edukacji Psychologicznej

Zadbaj o siebie

Zadbaj o siebie

Poszerzaj horyzonty i rozwiń skrzydał

Program Edukacji Psychologicznej

10-miesięczne szkolenie, którego celem jest rozwój osobisty. Program oparty na założeniach psychoterapii Gestalt. Odbywa się w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu

Celem Programu jest zwiększenie samoświadomości jako drogi rozwoju osobistego. Jednocześnie nabędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w interwencji i poradnictwie w stopniu podstawowym. Program dostarczy Ci prostych narzędzi rozpoznania i myślenia o sobie, pozwoli poddać refleksji codzienne sposoby reagowania, przeżywania i myślenia o tym co się robi samemu, oraz w jaki sposób odnosi się do innych i do codziennych zadań.

Opis

Program Edukacji Psychologicznej obejmuje 250 godzin szkoleniowych. Każda grupa ma głównego opiekuna, który prowadzi większość zjazdów podczas szkolenia. Dzięki temu masz możliwość poznania jednego z naszych psychoterapeutów-nauczycieli zawodu, obserwowania Jej/Jego stylu pracy oraz czerpania z Jej/Jego wiedzy i doświadczenia. W bezpiecznych warunkach i 18-osobowej grupie możesz przyjrzeć się emocjom, poćwiczyć i doświaczyć siebie i innych.

Przez 10 miesięcy pogłębiasz refleksję nad sobą, swoim funkcjonowaniem społecznym i uwarunkowaniami (zarówno historycznymi, jak i aktualnymi), które określają nasze funkcjonowanie. Uczysz się zachowywać odrębność i zachowywać więź z drugą osobą. Zarówno w sytuacjach bliskości, jak i sytuacjach konfliktu i oddalenia. W czasie treningu integracyjnego, w bezpiecznej atmosferze, możesz zobaczyć własne zasoby i ograniczenia emocjonalne w relacji z innymi uczestnikami oraz prowadzącymi. Poznać konflikty zewnętrzne i wewnętrzne, odkryć empatię i współczucie.

Terminy i cena

Dokładne terminy rozpoczęcia poszczególnych edycji możesz znaleźć w Kalendarzu.

Cena Programu Edukacji Psychologicznej wynosi: 10,500 zł w Krakowie; 11,000 zł we Wrocławiu oraz 12,000 zł w Warszawie. Opłaty wnoszone są w miesięcznych ratach. Nie pobieramy opłat wstępnych, administracyjnych lub związanych z umownymi karami.

Rekrutacja

Nabór na PEP trwa na bieżąco. Zapisu dokonujesz wypełniając formularz zgłoszeniowy (kliknij Zapisz się). Ilość miejsc na Programie jest ograniczona.

Przewodnik dla studenta IIPG

Program jest rocznym szkoleniem rozwoju osobistego. Pogłębisz umiejętności komunikacji z innymi, poszerzysz samoświadomość oraz zdobędziesz podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętność wykorzystywania technik i narzędzi gestaltowskich. W intymnej atmosferze, małej grupie, pod okiem profesjonalistów. Umiejętności jakie zdobędziesz w trakcie szkolenia będą przydatne w Twojej pracy zawodowej i w relacjach interpersonalnych