Centrum Psyche

Absolwenci Szkoły Psychoterapeutów

studenci-instytutu-sylwetka

Marta Kondraciuk, Olga Zaczeniuk oraz Mikołaj Górny są absolwentami XX edycji Szkoły Psychoterapeutów Gestalt IIPG, którzy współpracują w ramach Studia Psychoterapii „Centrum Psyche“ w Gdańsku. Jest to miejsce, w którym pomocą psychologiczną obejmowane są osoby dorosłe, młodzież, pary oraz całe rodziny.
Studio powstało w 2012 roku, z inicjatywy Mai Górnej, która zaprosiła do zespołu terapeutów poznawczo- behawioralnych oraz psychiatrów. Gdy w 2016 roku do współtworzenia ośrodka dołączył Mikołaj, przyjęta została obecna nazwa, oraz podjęto się stworzenia miejsca, w którym terapeuci różnych modalności mogliby współpracować, wymieniać się doświadczeniem i wiedzą.

Początek

Marta, Olga i Mikołaj poznali się w trakcie Szkoły Letniej. Niedługo później okazało się, że trafili do tej samej grupy szkoleniowej. Olga i Marta znały się już z Programu Pomocy Psychologicznej, prowadzonego w Warszawie przez Michała Kostrzewskiego. Mikołaj natomiast, powrócił do zgłębiania Gestaltu po ponad rocznej przerwie, gdyż po ukończeniu stażu w ITG, rozpoczął szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychologii Zdrowia, które przerwał i zaaplikował do IIPG.
Początkowe relacje nawiązaliśmy w trakcie Szkoły Letniej, jednak najbardziej zbliżyły nas wspólne podróżne z Trójmiasta do Krakowa i czas, który spędzaliśmy ze sobą po zajęciach. Olga i Marta swój proces związany z podjęciem praktyki terapeutycznej prowadziły zarówno w ramach Małej Grupy, jak i własnej terapii. Mikołaj pracował już z klientami indywidualnie przed rozpoczęciem szkoły, gdyż taki był wymóg szkolenia w IPZ. Kiedy okazało się, że świetnie się rozumiemy i bardzo czerpiemy z siebie nawzajem, współpraca wydawała się oczywistym, następnym krokiem.

Szkolenia

Nasza ścieżka szkolenia bardzo się przeplatała. Przede wszystkim, byliśmy w jednej grupie. Trafiliśmy również do tej samej Małej Grupy, prowadzonej przez Marcina Stacha. Za rekomendacją Mikołaja, zarówno Olga, jak i Marta podjęły się superwizji u Marzeny Niewczas, z którą do dziś jesteśmy związani zawodowo. Marta z Mikołajem odbyli staż kliniczny w tym samym ośrodku- 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku. Razem opracowywaliśmy również różne zagadnienia, które pojawiały się w trakcie Szkoły. Zbliżyliśmy się do siebie na tyle, że w grupie otrzymaliśmy miano „Monolitu z Trójmiasta”, co do dziś jest miłą i zabawną anegdotą.

Centrum Psyche

Współpraca w ramach Centrum Psyche była kolejnym krokiem, który wzmocnił naszą relację. Pierwszą, która dołączyła do zespołu Centrum, była Olga. Od tego momentu, oboje z Mikołajem intensywnie namawiali Martę do podjęcia tego samego kroku, z owocnym skutkiem.
Obecnie z Centrum współpracuje 14 terapeutów następujących modalności: Gestalt, CBT, Psychodynamicznej, Integratywnej, oraz 3 lekarzy psychiatrów (z zapleczem psychoterapeutycznym). Współpracujący specjaliści mają możliwość połączenia stosunkowo niezależnej pracy z zespołowym wsparciem. Niezwykłym doświadczeniem jest to, że w trakcie cyklicznych interwizji, w omawianiu pracy terapeutycznej uczestniczą psychoterapeuci, którzy mimo swoich różnic, potrafią się porozumieć, czerpać z siebie, ale również umacniać się w swoim podejściu, będąc w kontakcie granicznym. Obecnie, z Centrum współpracują również studentki SPG IIPG, Beata Błażejewicz oraz Iga Erlichowska.

Nasze wartości

Byliśmy i wciąż jesteśmy dla siebie nieocenionym wsparciem w sprawach zawodowych. Praca w zespole daje nam możliwość konsultacji przeróżnych trudności, które napotykamy w gabinecie. Jednak Centrum Psyche nie jest dla nas jedynie miejscem pracy, ale również miejscem spotkania przyjaciół, okazją do pożartowania i wymiany myśli. Nie raz dawaliśmy sobie wsparcie, pociechę, radę, a także mobilizowaliśmy się wzajemnie do działania. Bardzo doceniamy zaufanie, jakim się darzymy, natychmiastową reakcję pozostałych, gdy któreś z nas ma jakiś kłopot i to, że stoimy za sobą murem.
W swojej pracy bardzo dbamy o przestrzeganie zasad etyki zawodu psychoterapeuty oraz cenimy odmienność perspektyw, które są niezwykle uczące – czasami o innym, a czasami o sobie samym.