Egzamin Teoretyczny 25.

Odbywa się na 20. etapie Szkoły. To test z zakresu wiedzy psychoterapeutycznej.