Warsztaty stacjonarne

Odkryj siłę do rozwoju

Pogłębisz wiedzę pod okiem doświadczonych nauczycieli i praktyków

Warsztaty stacjonarne

Kraków

ADHD. Diagnozowanie i terapia dorosłych. 21-22 stycznia 2022

Piotr przedstawi z perspektywy psychoterapeutycznej i psychiatrycznej problematykę ADHD jako odmienności neurobiologicznej. Uczestnicy nauczą się identyfikować zaburzenie i poprawnie je zdiagnozować oraz układać plan skutecznej psychoterapii.

Warszawa

Terapia par: eksperyment gestaltowski. 21-23 stycznia 2022

Eksperyment jako metoda terapeutyczna w psychoterapii Gestalt ma moc interpretacji psychodynamicznej, choć różni się zasadniczo postawą terapeuty oraz paradygmatem teoretycznym. W dialogu z klientami, psychoterapeuta pomaga odkrywać płaszczyznę „Ja-Ty”, wyłaniając aktualny problem pary.

Kraków

Osobowość histrioniczna. 29 kwietnia-1 maja 2022

Prowadzący przedstawią gestaltowskie spojrzenie na histerię, rozumianą jako zbiór doświadczeń bezpośrednio związanych z ciałem, charakteryzujących się przerwami w cyklu kontaktu oraz określonymi zaburzeniami osobowości, funkcji ID lub/i utratą funkcji Ego.